Звіти лікарні

В продовж 9 місяців 2015 року продовжувалася робота по виконанню директивних документів по підвищенню  якості  медичного обслуговування  населення району і міста. 

Цю роботу забезпечували 1286 співробітників, що на 1,8% менше ніж за 9 місяців 2014 р.

Серед них:

- лікарів 261 проти 256;

- середніх  медичних працівників 551 проти 567;

- молодших медичних працівників 223 проти 235;

- іншого персоналу 251 проти 251

Загальна укомплектованість по лікарні склала 83,5% проти 83,4% (+0,1%), у т.ч. серед лікарів 72,1% проти 69,9% (+2,2%), серед медичних працівників 88,5% проти 90,3%  (- 1,8%).

Атестованість лікарів склала 80,0%, зі зменшенням на 2,0%, середніх  медичних працівників 81,9%, зі збільшенням на 8,2%, а із підлягаючих у зві-тному періоді 100% середніх  медичних працівників та 89,4% лікарів.

Для лікування пільгових категорій громадян у лікарні витрачено 685,7 тис. грн. проти 603,8 тис. грн. за 9 місяців 2014 р. (+13,6%).

За 9 міс. 2015 р., за рахунок благодійної допомоги, придбано діагностичний спірометричний комплекс MIR SPIRO на суму 92705,01 грн., 2 монітора пацієнта G3C на суму 93653,80 грн., 2 інкубатора для новонароджених на суму 795104,49 грн., 2 портативних кардіомонітора Ls LED + LCI на суму 6000 грн., сухоповітряна шафа ГП-40 на суму 8000грн., директор біполярний на суму 12210 грн., вставка біполярна на суму 4440 грн., апарат високочастотний електрохірургічний ЕХВЧ-200 «Надія» на суму 16000 грн., а за рахунок коштів ОБФ «Медицина» придбано галогенові джерело світла LCH-150 на суму 37000 грн. та набір операційного цистоскопа Richard Wolf на суму 64400 грн.

 

 Амбулаторно-поліклінічна служба

            За 9 місяців 2015 р.   відвідуваність до лікарів АПС зросла у порівнянні із минулим роком  – 691250 при 646030 /на 6.9%/

            Питома вага пацієнтів , що звернулися до сімейних лікарів, серед  усіх відвідувань до лікарів первинної ланки склала 32.3%  при показнику минулого року 31.3%.

            Протягом 9 місяців 2015 року  проводилася робота по  подальшому втіленню стаціонарзамінних форм лікування.

            Розгорнуто 86 ліжок денного стаціонару. Загалом план ліжко-дня виконано на 102.9%. Усі денні  стаціонари план ліжко- дня перевиконали. Середня тривалість   перебування хворих склала 10.2 дн. при  показнику минулого року  10.1 дн.  та середній  тривалості у стаціонарі 10.2 дн.

            Було організовано на  3066 денних  стаціонарів при 3086 у минулому  році ,що на 0.7% менше .

Кількість хворих, пролікованих у денних стаціонарах на 10 тис. дорослого  населення склала 308.3 при 307.4 у 2014  р. Відсоток  хворих, пролікованих в денних стаціонарах  , від  усіх хворих, пролікованих у стаціонарних відділеннях, склав 30.5  при  30.7 у 2014 р.

Для нетранспортабельних хворих було  організовано 2116  домашніх стаціонарів  (2106 у 2014 р.).

Сумарний коефіцієнт пролікованих хворих у денних та домашніх стаціонарах від загальної кількості хворих, пролікованих у стаціонарних відділеннях, склав  52.7% при 51.6% у минулому році.

            Активне виявлення туберкульозу проводиться методом флюорографії і мікроскопії мазка лікарями загально-лікарняної мережі при зверненні пацієнта до поліклініки, а також у стаціонарі під час перебування там хворого.

            Станом на 01.10.15 р. на диспансерному обліку в районі знаходиться 131 хворий на туберкульоз / 149 хворих у 2014р./

            Показник розповсюдженості туберкульозу склав 110.3 на 100 тис. населення. Міський показник-121.1 на  100 тис.

           За 9 місяців 2015р. усього вперше зареєстровано 56 випадків туберкульозу, показник захворюваності  склав 47.1 на 100 тис. Захворюваність  зменшилася  на 16.0%.

            Показник захворюваності на туберкульоз легень склав 42.9 на 100 тис., при 52.7 на 100 тис. у  минулому році .Зареєстровано 51 випадок захворювання.      

Відсоток хворих Комсомольського району, у яких вперше виявлено туберкульоз, серед усіх хворих міста на туберкульоз складає 32.2 при   показнику  2014  року 37.9.

            Соціальний статус хворих  з  вперше виявленим туберкульозом:

особи, що працюють – 11 осіб (19.6%)-16.4% у 2014 році

непрацюючі особи працездатного віку – 37 осіб (66.1% ) – 71.6 % у 2014р.

пенсіонери   – 8 осіб (14.3%)-  10.4% у 2014р.

            За 9 міс.2014р. кількість   деструктивних форм  захворювання зросла  із 24  випадків до 27 / на 11.1%/.

            Показник захворюваності  деструктивними формами  склав 22.7 на 100 тис. населення проти 20.1 у минулому році.

            Вищий від районного показник захворюваності на деструктивні форми  має АСЛ – 44.9  та 100 тис. та п - ка №1 -25.7

            На 5 випадків збільшилася  кількість  бацилярних форм захворювання і склала 40 при 35 у 2014р., / на 12.5%/ Показник на 100 тис. населення - 33.7.         У 13 випадках  бацилярні форми виявлені дільничною  мережею   що складає 32.5 від  усіх вперше виявлених бацилярних хворих.

            Питома вага деструктивних форм склала 52.9% при 38.1 % у минулому році. Міський показник – 47.8%.

            Питома вага бацилярних форм склала 78.4% проти  56.6% у  минулому році.  Міський показник 71.5%.

            При проф. оглядах виявлено 25 випадків захворювання,що складає 44.6%   /62.7% у 2014р/ .     

          За 9 міс. 2015 року  від туберкульозу легень померло 12 осіб  при  8 особах у минулому році .Збільшення   на 33.3 %. Показник на 100 тис.  склав 10.0 при 6.7 у 2014 році.        Вдома померло 3 хворих при відсутності випадків у минулому році .

            За 9 міс. 2015 р. план  профілактичних флюорографічних оглядів виконано на  76.9% при   76.4 %у минулому році . План виконано  усіма структурними підрозділами  за виключенням  ФАП с. Куйбишево .

             Кількість обстежених флюорографічно на 1 тис. склала 488.4  при 485.9 у минулому році .

              На 74.0 % обстежена група осіб, яка довготривало не проходила флюорообстеження /72.9% у 2014р/. Нижчий від районного  відсоток виконання плану  у  ФАП с.Куйбишево -30.0%, ФАП с. Приозерне – 44.3%, АСЛ-55.1%.

            За 9 міс. 2015 р. обов’язковий контингент обстежено на 77.2% / 76.4 % у 2014р/. Недовиконано план  по ФАП с. Приозерне -66.8%

            За 9 міс. 2015 року план осіб із контингенту підвищеного ризику захворювання на туберкульоз виконано на 75.7%.  /76.4% у 2014р./У т. ч. медичні групи ризику загалом оглянуті на 75.5%, /73.7% у 2014р/, а соціальні – на 76.1%. /81.7% у 2014 р./

            Аналіз виконання плану медичних груп ризику показує, що його  виконано на 79.1 % серед хворих на цукровий діабет , на 76.2% - серед хворих  на ХОЗЛ. Хворі, які мають профзахворювання, обстежені на 77.0 %, ВІЛ- інфіковані на 63.2 %. Особи, які знаходяться під наглядом наркологічних закладів обстежені на 69.3 %,  , ті ,що знаходяться під наглядом  міської психоневрологічної поліклініки, – на 68.3 %.

             Виконання плану обстеження груп соціального ризику виглядає наступним чином.

            Особи, які знаходяться на обліку у Центрі зайнятості, оглянуті на

71.6 %,           із районного управління соціального захисту - на 68.0%          .

            Протягом 9 місяців 2015 р.  виявлено 360 випадків захворювань органів грудної клітини, підозрілих на туберкульоз. Серед них потребували дообстеження 333 особи, дообстежено 221особу , що складає 96.4 %.

            Методом забору мокротиння обстежено 157 осіб, що кашляють більше 2-х тижнів . Виявлено 13 позитивних результатів , виявленість склала 8.3% при  6.8% у  2014 році.

            Контактні у вогнищах туберкульозу спрямовувалися  на  флюорографічне  обстеження. Усього за 9 міс. 2015 р. у вогнищах туберкульозу зареєстровано 92 контактні особи, у т.ч. 22 дітей та підлітків .  Усі вони обстежені.

            За 9 міс 2015 р.  у ДОТ – кабінетах пройшли  амбулаторно-контрольоване лікування 65 хворих./ 52 хворих  у 2014році/. На 01.10.15р.  знаходиться на лікуванні 18 хворих.

            Проводилася соціальна  підтримка хворих на активний туберкульоз, які продовжували амбулаторно-контрольоване лікування. Було виділено 132 харчових наборів.

            Первинна діагностика   передракових та ракових захворювань проводиться  первинною  ланкою – дільничними та сімейними лікарями, а також іншими фахівцями – акушер-гінекологами, хірургами , отолярингологами, урологами.     

            Лікарня оснащена діагностичним  обладнанням для виявлення  передпухлинних та онкологічних захворювань – лабораторним, рентгендіагностичним, ультразвуковим, ендоскопічним.

            Крім того, на території лікарні працюють приватні кабінети  (3- ультразвукової діагностики,1- комп'ютерної томографії), де також проводиться обстеження мешканців району.  

Протягом 9 місяців 2015 р.  згідно даних моніторингу  було оглянуто 33949 жінок, що склало 75.1 % річного плану та 13096 чоловіків, що склало 74.9 % річного плану. Відсоток огляду жінок, що не обстежувалися більш 2-х років склав 74.8,чоловіків – 74.9. Серед жінок активно  виявлено 53 випадки  злоякісних новоутворень, серед чоловіків  - 44 випадки злоякісних новоутворень. Крім того , виявлено 1721 передракове захворювання у жінок  та 1095 – у чоловіків.

Усього за 9 міс. 2015 р. зареєстровано 378 випадків раку.       

Захворюваність  склала 318.1 на 100 тис. населення.

За цей період минулого року    захворюваність  складала 333.8 на 100 тис. населення ( зниження на 5.7%).

            Усього вперше зареєстровано 344 випадки захворювання.

 

            За 9 місяців поточного року  виявлено 87 занедбаних  випадків раку.           Відсоток загальної занедбаності склав  23.0 (20.8% у 2014 р), візуальної – 9.2 (13.9% у 2014р.).

            За 9 міс. 2015 року  смертність від  онкологічних захворювань склала  137.2 на 100 тис. Усього померло 163 хворих.

            У минулому році він  складав 119.6 на 100 тис. 

            Один із рейтингових  показників  з онкології  -   смертність до 1 року  з моменту встановлення діагнозу злоякісного новоутворення.

За 9 міс.2015 року  смертність склала 20.8% при 17.5%  у 2014 році.

Протягом 9 міс.2015р. активно виявлено 111 випадків   злоякісних новоутворень і   показник склав 32.3 %.

У 2014 році активна виявленість складала 29.3%.

Морфологічне підтвердження  склало   88.9 %.

            За 9 міс. поточного року зареєстровано 37 випадків  раку молочної залози. Активно виявлено 16 випадків /45.7%/ .

 У занедбаній стадії виявлено 3 раки  /8.1%/.

У минулому році цей відсоток складав  20.9. 

            Дорічна смертність від раку молочної залози склала 8.3%.

            Із 10 зареєстрованих випадків шийки матки  1 занедбаний випадок /10.0%/. Випадок зареєстрований по поліклініці №1. Активна виявленість раку шийки матки склала  -62.3 %. Дорічна смертність  відсутня. Міський показник  4.3%, обласний 16.1%.

            Значний  розділ роботи служби – диспансеризація хворих на цукровий діабет.

Всього під наглядом лікарів - ендокринологів знаходиться 3301 хворий на цукровий діабет, у тому числі на інсулінзалежну його форму - 749 хворих.   У порівнянні з минулим роком кількість хворих зросла на 4.7%. Для виявлення ранніх форм захворювання проводилося  обстеження групи ризику. За 9 міс. 2015 р. вона обстежена на 87.7%.

Зменшилася   кількість гострих ускладнень  цукрового діабету (кетоацидоз)   на 40% -  із  25 до 15 випадків . Діабетичних ком  та передком не реєструвалося.

Зросла  кількість хворих на цукровий діабет з гнійно - некротичними ураженнями нижніх кінцівок – в 1.5р. / 21 випадок у 2014 р і 31 випадок у 2015 р. Кількість ампутацій нижніх кінцівок зросла із    1 випадку до  4-х у 2015 р.

Проводилась робота по виконанню  профілактиці  серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань.

Для цього у районі   проводилися  опитування  по анкеті Роузе, вимірювання   артеріального тиску ,  електрокардіографічні  дослідження , велоергометрія, ехокардіоскопія.

            За 9 міс. поточного року відмічається  зростання показників розповсюдженості артеріальної  гіпертензії із 344.2. до  358.6. на 1 тис. населення, а також первинної захворюваності із 15.4  до 15.5 . У працездатному віці  розповсюдженість склала  283.7 при 263.7 у 2014 році . Показники  розповсюдженості та захворюваності  вищі    міських.

             Зменшилася кількість гострих порушень мозкового кровообігу на фоні артеріальної гіпертензії із 38 до 36  випадків .  У працездатному віці зареєстровано інсульти у 12 хворих при  такій же кількості у минулому році.

Підвищено показники  розповсюдженості   ішемічної хвороби серця, яка склала 273.1  на 1 тис. при  258.0 у минулому році . Захворюваність ІХС  склала у 2015 р. 10.8  при 10.7 у 2014 році . 

            За 9 міс.  поточного року  на 15 випадки  збільшилася кількість  гострих  інфарктів міокарду - із 95 до 110  випадків .У працездатному віці також відмічається  їх збільшення - із 21 до 25 випадків.       

Кількість померлих від інфаркту міокарда зросла  із 10 випадків до 12 випадків ,  у працездатному віці  зареєстровано 1 випадок  при їх відсутності у минулому році . Стосовно первинного виходу на інвалідність , то кількість хворих склала 9 при  11 у минулому році. 

        Таким чином, протягом  9 міс. 2015 року амбулаторно – поліклінічна служба покращила деякі показники своєї роботи – зросла  відвідуваність ,  збільшилася кількість  домашніх стаціонарів , організованих  лікарями  первинної ланки, але кількість денних стаціонарів дещо зменшилася.

            У роботі по профілактиці туберкульозу маємо  значне зниження захворюваності , зростання відсотку виявлення  при дослідженні мокротиння, знижено онкологічну захворюваність,  загальна та візуальна занедбаність раків нижча ніж у місті та області   , нижчі  від обласної   смертність  та дорічна летальність, значно   зросла активна виявленість .          

            Але  зросла    кількість інфарктів міокарду,  у т.ч. в працездатному віці,  та смертність  від них, зменшилася кількість ГПМК на фоні артеріальної гіпертензії.

 

Поліклініки для дитячого населення  

За 9 міс. 2015 року відмічається зниження відвідувань у поліклініку  на 6,8 %, що складає 10874,6 проти 11679,6 у 2014 році з розрахунку на 1 тис. дитячого населення. Показник відвідувань на дому  знизився 1,1% , що складає 2127,6 проти 2153,2у 2014 році.

Показники поширеності захворювань та  первинна захворюваність зросли.

Показник поширеності: 1195,8 проти 1141,8 (+4,7%).

Первинна захворюваність: 933,2 проти 901,2 (+ 0,3%).

Захворюваність дітей до 1 року та інфекційна захворюваність знизились.

Захворюваність дітей 1 року життя: 794,8 проти 879,2 (- 9,6%).

Інфекційна захворюваність: 24,2 проти 48,6 (-50,2%)

Не зареєстровано випадків дифтерії та носіїв токсигенного штаму, корі, краснухи, епід.паротиту.

Захворюваність новонароджених зросла на 33,2% і склала 194,9 проти 146,3 у 2014р.

Відмічається зниження з приводу:

- вроджених аномалій –  19 проти 24;

- вроджена пневмонія – 4 проти 6;

- родових травм – 5 проти 7.

 

         Проте збільшилась кількість дітей:

- гіпотрофії –  23 проти 20;

- з кефалогематомою –  17 проти 10;

- інфекції специф.  для періоду новонароджених –  76 проти 39;

- інші стани перинатального періоду – 19 проти 17.

 

Проводиться планова робота по диспансеризації хворих дітей. Знаходиться на обліку дітей з приводу  хронічних захворювань або вроджених аномалій розвитку 5971 випадків проти 6159 у 2014 року. Показник – 275,7 на 1 тис. населення проти 288,5.

Питома вага знятих з одужанням 16,6 проти 14,4 у 2014 році.

В структурі диспансеризації на 1 тис. дитячого населення:

І місце – хвороби органів травлення – 65,0(70,9);

ІІ місце –– вроджені аномалії – 42,3 (43,7);

ІІІ місце –  хвороби очей – 26,2 (25,3).

Під наглядом лікарів педіатрів району знаходиться 392 дітей-інвалідів, у т.ч. 59 підлітків.

 

Показник загальної інвалідності склав:

За 9 місяці 2015 року показник склав 181,0

За 9 місяці 2014 року показник склав 170,5

 

В структурі за класами захворюваності :

на I місці – вродженні аномалії розвитку – 125 – 31,8%,

на II місці – захворювання ЦНС – 70 – 17,8%,

на IIІ місці – психічні захворювання – 62 – 15,8%,

на IV місці – хвороби вуха – 27 – 6,8%

 

Вперше вийшли на інвалідність:

       За 9 місяці 2015 року – 28 дітей.

       За 9 місяців 2014 року – 35 дітей.

 

Показник первинної інвалідності склав:                                             

  За 9  місяці 2015 року – 12,9.

  За 9 місяці 2014 року – 16,4.

 

 

При оздоровленні дітей переваги надаються дітям пільгової категорії.

Всього оздоровлено за 9 міс. 2015 року:

-          в дитячих спеціалізованих санаторіях МОЗ України – 76 (32) дітей, з них 51 дітей пільгових категорій, що складає  67,1%;

-          в санаторіях, що фінансуються з місцевого бюджету –   273 (232) з них 155 дитина пільгової категорії, що складає  56,8%;

-          в денних стаціонарах проліковано 2361 (2541) дітей.

 

За 9 міс. 2015 року на безкоштовне медикаментозне забезпечення дітей пільгової категорії витрачено 269279 грн., за 9 міс. 2014 року – 163612 грн.

Значним розділом в роботі педіатричної служби є імунопрофілактика. На постійному контролі вакцинація дітей. Низький відсоток щеплювання пов’язаний з  перебоями у постачанні вакцин, або її  відсутністю. План вакцинації в 1 рік проти дифтерії, правця, коклюшу виконаний на 63,1% проти 34,1% у 2014 році. Охоплення вакцинальним комплексом в 1 рік 56,1% проти 73,4%. Своєчасність вакцинації в 6 місяців виконано на 29,6% проти 29,6% в 2014 році.

За 9 місяців 2015 року надійшло під нагляд педіатрів 990 новонароджених, з них щеплено БЦЖ у пологовому будинку 591 дітей (59,7%), не щеплено 399 (40,3%) через відсутність вакцини БЦЖ.

Туберкулінодіагностика проводилась згідно плану, охоплено дітей – 41,3% проти 25,7% у 2014 році.

Охоплено підлітків флюрообстеженням на 78,4% проти 77,4% у 2014 року.

За підсумками 9 місяців  2015 року демографічні показники погіршились. Зареєстровано новонароджених 862 проти 866.  Померлих до 1 року 5 проти 7. Показник малюкової смертності склав 5,72 проти 9,30.

 

Зареєстровано 4 випадки проти 5 мертвонароджених, показник 4,6 проти 5,7. Показник перинатальної смертності 6,9 (6,9).

 

Охорона здоров’я жінок

 

За звітний період 2015 року взято на облік 1058 вагітних, у т.ч. з терміном вагітності до 12 тижнів – 1050 – 99,2% вагітних, що на рівні минулого року.

Усі вагітні на 99,9% обстежені. Вагітність закінчилась пологами у термін  - 962.

В пологовому відділенні прийнято 938 пологів, в т.ч. 177 кесаревих розтинів (18,8%). Проведено 385 переривань вагітності , у 2014р. їх було 413, що на 6,8% менше. У першовагітних проведено 49 абортів (12,7%), що порівняно з минулим періодом на 1,8% менше.

Кількість абортів на 100 жінок фертильного віку склала 1,4.

Штучне переривання вагітності проведено у 213 вагітних, у 2014році  236,що менше на 9,7%.

 

 

Стаціонарна служба

           

За 9 місяців 2015 року  план роботи ліжка не виконано: 99,57 % проти 100%  у  2014 році.  

Покращили показники, порівняно з 2014 роком і виконали планове завдання відділення: травматологія (103,84% проти 98, % у 2014 році), педіатрія (103,22 % проти 99,7 % у 2014 році), нефрологія (102,56 % проти 99,05 % у 2014 році).  

Взагалі у стаціонарі проліковано на 209 хворих менше (виписано 10751 хворого проти 10960 у 2014 р.).

Зменшення за рахунок відділень:

-          кардіології:    866 проти 1054 у 2015 р. (-158 хворих);

-          гінекології:   1216 проти 1252 (-36 хворих);

-          нефрології:    993 проти 1092 (-97 хворих);

-          офтальмології: 1224 проти 1353 у 2014 р. (-126 хворих)

Із хірургічного відділення виписано на 146 хворих більше ніж у 2014 р.                      (1001 проти 855).

З одужанням після лікування виписано 2979 хворих (27,7% проти 26,2% у 2014 році). З поліпшення виписано 7276 хворих (67,6% проти 68,5% у 2014 році).

            Досягнуто зменшення середньої тривалості лікування 10,2 дні проти 10,33 днів у 2014 році (рейтингове завдання – 10,5 днів).

Помірно збільшилась середня тривалість лікування у відділеннях терапевтичного профілю: кардіології (12,44 дні проти 11,63 у 2014 р.), ендокринології (9,94 днів проти 9,66 у 2014), педіатрії (11,44 проти 11,25 у 2014 р.)

Досягнуто зниження середньої тривалості лікування у відділеннях хірургічного профілю: на 1,5 дні у відділенні хірургії (10,49 днів проти 11,98 у 2014 р.), травматології (15,28 проти 15,92).

Скорочено тривалість лікування у відділенні нефрології на 0,6 днів (16,63 днів проти 17,22 у 2014 р.) 

            Досягнуто зниження на 0,2 % лікарняної летальності (1,11 %  проти 1,31 % у  2014 році),  рейтинговий показник на 2015 рік – 1,3 %

- удвічі знижено летальність у кардіології:  9 хворих проти 22 у 2014 р.    (1,03 % проти 2,04 у 2014 р.); 

- у відділенні АІТ зниження на 3,2 % (14,23 % проти 17,51 % у 2014 р.) – померло 77 хворих проти 83 у 2014 р.;

- у неврології зниження на 0,2 % (0,8 % проти 1 у 2014 р.);  

- у терапії зниження на 0,32 %, померло 17 хворих проти 20 (2% проти 2,32% у 2014 р.).

Не допущено летальності у відділенні травматології  (0,63 % у 2014 р.).

Разом з цим відбулося зростання цього показники у ряді відділень:

-          нефрології        на 0,2 % (0,6 % проти 0,45 у 2014 р.);

-          офтальмології :   0,08 % проти 0 у 2014 р.;

-          хірургії  на 0,25 % (0,6 % проти 0,35 % у 2014 р.), померло 6 хворих проти 3.

Взагалі за 9 місяців у стаціонарі померло 121 хворий проти 146 у 2014 році. 

            Досягнуто зменшення на 3,4% показника летальності до доби (23% проти 26,4% у 2014 році). Стабільним є показник летальності до 3-х діб (18,9%).

            За 9 місяців 2015 року кількість виконаних у стаціонарі операцій зменшилася на 3,7% або на 130 втручань (3839 проти 3969 операцій у  2014 році). Зменшення зумовлено насамперед за рахунок офтальмологічного відділення (-254 операції або -25%): 786 операцій проти 1040 у 2014 році.

Зменшилася кількість оперативних втручань у відділеннях: травматології   (-18 операцій) та гінекології (-13 операцій).

У хірургічному відділенні  кількість виконаних операцій збільшилася на   119 або на 14% (968 втручань проти 849 у 2014 році).

Кількість операцій, виконаних за екстреними показаннями, збільшилася на 26% (249 проти 197 у 2014 році). Збільшення відбулося насамперед за рахунок операцій при гострому апендициті (106 операцій проти 61 у 2014 році).

Кількість лапароскопічних операцій, виконаних у хірургічному відділенні, незначно збільшилася (198 операцій проти 191 у 2014 році), незначно зменшилася у гінекології (263 проти 266).

            За підсумками 9 місяців 2015 року досягнуто збільшення на 1,2% показника хірургічної активності лише у відділенні гінекології (72,7% проти 71,5% у 2014 році).

В інших відділеннях показник хірургічної активності зменшився:

на 0,3% у хірургії             (83,5% проти 83,8% у 2014 році);

на 6,5% у травматології   (62,5% проти 71,7%);

на 12,3% в офтальмології (55,1% проти 67,4%).

Загальний показник хірургічної активності по лікарні зменшився на 2,7% (65,8% проти 68,5% у 2014 році). Рейтинговий показник на 2015 рік – 68,5%

Досягнуто зменшення на 0,11% показника післяопераційних ускладнень (0,29% проти 0,4% у 2014 році):

удвічі в офтальмології (0,51% проти 1,15% у 2014 році);

утричі у хірургії (0,1% проти 0,35%).

Разом з цим, погіршився цей показник у відділеннях: пологовому (0,69%) та гінекології (0,2%) при нульовому показнику у 2014 році.

Погіршився на 1,6% показник післяопераційної летальності (0,51% проти 0,35% у 2014 році), 17 летальних випадків проти 14 (рейтинговий показник на 2015 рік – 0,5%).

Практично удвічі збільшився цей показник у хірургічному відділенні (1,66% проти 0,97% у 2014 році), 14 летальних випадків проти 7. Зареєстровано 1 летальний випадок  після операції в офтальмологічному відділенні (0,15% проти 0% у 2014 році).

У 2,5 рази досягнуто зменшення цього показника у відділенні травматології (0,44% проти 1,1% у 2014 році).

Досягнуто зменшення на 0,1% показника післяопераційної летальності при  терміновій хірургічній допомозі: 0,4% проти 0,51% у 2014 році  (1 випадок при шлунково-кишковій кровотечі проти 1 випадку при г. панкреатиті у 2014 році). Рейтинговий показник на 2015 рік – 0,6%.

            У патологоанатомічному відділенні  виконано 57 розтинів проти 64 у 2014 році (питома вага розтинів склала 53.3% проти 51% у 2014 році). Без розтинів надано висновок у 50 випадках у поточному році та 64 у2014 році, до СМЕ направлено 14 та 18 померлих відповідно.

На 7,7% більше виконано патологоанатомічних досліджень, на 4,3% збільшилася кількість виконаних досліджень операційного і біопсійного матеріалу.

Розбіжність клінічного і патологоанатомічних діагнозів  зареєстровано у двох випадках (терапевтичне та хірургічне відділення). Розбіжності другої категорії, пов’язані із неправильним структуруванням заключного діагнозу, що не вплинуло на лікування та перебіг захворювання. У 2014 році – 1 розбіжність.

Не допущено материнської смертності.

Досягнуто зниження перинатальної смертності практично удвічі: 5,29%о проти 10,46 у 2014 р., завдання на 2015 рік – 10%о.

Показник мертвонароджуваності зменшився на 5,2 %о  (4,26 проти 9,5 %о   у 2014р.).

Черепно-мозкових та спінальних травм новонароджених не було.

Знижена на 1,4 % питому вагу кесаревих розтинів (18,87 % проти 20,25 % у 2014 р.). Рейтингове завдання на 2015 рік – 20 %.

 

 

Робота допоміжних служб:

-          фізіотерапевтична допомога – зроблено  процедур – 94474 проти  80940 у 2014 р.

-          ЛФК –  47105 проти 48295 в минулому році

-          зроблено 260664 лабораторних досліджень проти  238465 аналізів у 2014 році.

-          функціональних досліджень проведено 6861, у 2014 р. – 7084

-          проведено 1259  флюорографій, що менше минулого року на 246.

 

 

 

 

Про лікарню