Поліклініка №1

Поліклініка №1 є структурним  підрозділом  Комунального некомерційного підприємства "Херсонська міська клінічна лікарня імені Афанасія і Ольги Тропіних" Херсонської міської ради.

 

Керівний склад поліклініки:

Пшенична Світлана Василівна, заступник медичного директора з медичного обслуговування дорослого населення, контактний телефон (050) 602-60-76;

Костенко Лариса Миколаївна, завідуюча відділенням ПМД №1, контактний телефон (050) 754-33-80;

Бондаренко Тетяна Михайлівна, завідуюча лікувально-консультативною поліклінікою № 1, контактний телефон (050) 156-29-97;

Мосьпан Людмила Василівна, головна медична сестра центру ПМД, контактний телефон (066) 946-17-78;

Телефони реєстратури:
+38 066-448-51-07,

 


 

До складу  поліклініки  входять:

-Відділення первинної медичної допомоги № 1;

-Лікувально-консультативна поліклініка №1

 

  

  

    

Лікарі Центру первинної медичної допомоги № 1  проводять:

-динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів із використанням фізікальних, лабораторних та інструментальних методів обстеження;

-діагностику та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь тощо;

-заходи щодо виявлення індивідуального ризику виникнення неінфекційних та інфекційних захворювань;

-профілактичні заходи, які  спрямовані на зменшення інфекційних захворювань серед дорослого та дитячого населення, зокрема вакцинації згідно з календарем профілактичних щеплень.

Надають  невідкладну медичну допомогу пацієнтам, які не потребують надання екстреної медичної допомоги.

Надають консультативну допомогу населенню з основних засад здорового способу життя, наслідків для здоров’я нездорового способу життя та важливості здійснення заходів з відмови від куріння та зловживання алкоголем, збільшення фізичної активності та здорове харчування. 

 

Лікувально-консультативна поліклініка №1 надає спеціалізовану медичну допомогу.

Основні напрямки діяльності:

1.      Організація спостереження за пацієнтами із хронічними захворюваннями.

2.      Проведення малих хірургічних операцій в амбулаторних умовах.

3.      Надання послуг з медичної реабілітації в амбулаторних умовах

4.      Надання послуг інструментальної діагностик в амбулаторних умовах для раннього виявлення новоутворень –  

5.      гістероскопія,

6.      цистоскопія,

7.      езофагогастродуоденоскопія,

8.      колоноскопія.

 

Лікарі-хірурги надають  кваліфіковану  медичну допомогу пацієнтам з хірургічною   патологією, проводять за потреби малі оперативні втручання,

Лікар-уролог поліклініки  проводить діагностику, лікування та профілактику захворювань  сечовидільної системи  у чоловіків  і жінок  із застосуванням  сучасних методів  дослідження та схем  терапії.

Головним завданням лікаря – онколога   є спеціалізоване лікування онкологічних хворих ,  організаційно - методична робота  серед лікарів поліклініки  по  ранньому виявленню  раку.

Лікарем –травматологом  надається  невідкладна  та  планова, у т.ч. реабілітаційна,  допомога хворим  травматологічного профілю при захворюваннях та травмах.

Лікарі-офтальмологи   проводять   прийом та надання медичної допомоги хворих з гострою та хронічною офтальмологічною патологією ,  профілактичні огляди населення  для виявлення глаукоми в ранніх стадіях з використанням   експрес-методу  пневмотонометром Reichert 7cr.

Лікарі-отоларингологи   здійснюють  комплекс  профілактичних заходів, спрямованих на зниження  захворюваності з приводу  патології лор – органів.

Лікарі- неврологи поліклініки  надають кваліфіковану консультативно-діагностичну  і лікувально-профілактичну допомогу хворим  з ураженнями центральної і периферійної  нервової системи.

 

Про лікарню

Стаціонарна служба