Травматологічне відділення поліклініки №1

Травматологічне відділення поліклініки №1 є структурним підрозділом амбулаторно-поліклінічної служби КЗ «Херсонська  міська клінічна лікарня
 ім. А. і О.Тропіних».
 

Травматологічне відділення :

-надає кваліфіковану спеціалізовану допомогу населенню району обслуговування безпосередньо в поліклініці та вдома.
-організує та проводить комплекс профілактичних заходів серед населення району обслуговування, спрямованих на зниження захворюваності, інвалідності та смертності.
-організує та здійснює диспансеризацію груп населення (хворих та здорових), що підлягають щорічним оглядам.
-організує та проводить заходи по санітарно - гігєнічному вихованню населення.
-надає  невідкладну  допомогу хворим  травматологічного профілю при захворюваннях та травмах.
-надає спеціалізовану консультативну травматологічну допомогу  вдома хворим, які за станом свого здоров’я не можуть відвідувати  поліклініку.
-проводить раннє виявлення хворих з ортопедичною патологією,кваліфіковане та в повному обсязі  обстеження хворих та здорових, які звернулися в поліклініку.
-проводить диспансерний нагляд за особами , які мають хронічні травматологічні захворювання , а також післяопераційних  хворих.
-проводить санітарно - просвітню роботу серед населення району обслуговування, його гігієнічне виховання.

Завідувач відділенням
Пшеничний Юрій Афанасійович,
лікар ортопед - травматолог вищої категорії


тел. 26-23-53
Про лікарню

Стаціонарна служба