Архівні новини

 

Рак молочної залози в  останні роки викликає особливий інтерес, що пов’язане, в основному, зі значним зростанням захворюваності  та  смертності від цієї патології у всьому світі. Щорічно у світі реєструється більше 1млн, випадків .Особливо високі показники захворюваності зафіксовано у США, Канаді,Франції, Ізраілі, Швейцарії , країнах Прибалтики. В країнах СНД  щорічно реєструється близько 510 тис. випадків захворювання на рак молочної залози, смертність від цієї патології  за останні 10 років зросла  більш ніж  у 2.5 рази та зайняла перше за частотою у жінок.  За уточненими даними Національного канцер-реєстру України протягом 2007р. зареєстровано 15469 нових випадків раку молочної залози , загальна кількість померлих від нього серед жіночого  населення становила 7556, тобто 30.2 на 100 тис.  жіночого населення.

         Рак молочної залози займає перше місце серед онкопатології у жінок репродуктивного віку в Україні. За 2007рік найбільші показники захворюваності з регіонівУкраїни у містах Києві та Севастополі -74 та 92.6 випадків , відповідно, на 100 тисяч жіночого населення.

         Близько 30 випадків раку молочної залози в Україні діагностується в занедбаних стадіях, що призводить  до зростання витрат на лікування у 25-30 разів порівняно з тим,  коли пухлина виявляється на ранній стадії.Саме тому великої актуальності набуває впровадження профілактики та ранньої діагностики, що покращує 5-річну виживаність хворих на рак молочної залози та  зменшує витрати на лікування.

         Найбільш об”єктивним інтегральним показником стану надання онкологічної допомоги  хворим на рак молочної залози є показник 5- річної

виживаності, що за даними Національного канцер-реєстру в Україні не перевищує 50%, між тим, як в країнах Європи та США він складає 75-80 %.

Ефективну пропаганду медичних знань потрібно вважати однією з організованих форм ранньої діагностики.

         Програма профілактики і ранньої діагностики  РМЗ має два основних напрямки: первинна профілактика /етіопатогенетична / і вторинна профілактика, що полягає в діагностиці та  лікуванні  передракових захворювань. Оскільки     етіопатогенез РМЗ остаточно не з”ясований, можливості первинної профілактики РМЗ обмежені. Основні зусилля дослідників на даний час спрямовані на удосконалення системи вторинної профілактики РМЗ.

 

                   Методи профілактики раку молочної залози

         -  особлива насторога в критичні щодо РМЗ вікові періоди / після 50 років/

         -   регулювання маси тіла;

         -   зведення до мінімуму споживання алкоголю,відмовавід паління;

         -   підтримка регулярного статевого життя, перші пологи не пізніше 28-30 років, природнє вигодовування дитини не менше року, уникнення абортів;

         -  своєчасне лікування гінекологічної патології,контроль за прийомом гормональних контрацептивів;  

         -   лікування цукрового діабету,захворювань печінки та щитоподібної залози;

          - запобігання впливу несприятливих факторів зовнішнього середовища, уникнення стресів.

 

         Вторинні:

 

-         регулярне самообстеження молочних залоз;

-         обстеження у мамолога-онколога один раз на рік;

-         УЗД молочних залоз жінкам віком до 40 років -1 раз на 2 роки , після 50 років –щорічно.

Рання діагностика РМЗ можлива за умов виконання програм:

а/самообстеження;

б/лікарських профілактичних оглядів, спостережень і лікувань передпухлинної патології ;

в/ мамографічних досліджень.

 

         Однією з основних умов ранньої діагностики є самообстеження жінок. Самообстеження  необхідно впроваджувати в практику як один з основних методів своєчасного виявлення пухлин молочної залози.

 

         Проведення самообстеження молочних залоз /рекомендації/

          Огляд молочних залоз рекомендовано проводити кожен місяць в однаковий час , у жінок репродуктивного віку на 8-12 день менструального циклу. Далі приводяться етапи  проведення.

         1.Стати перед  дзеркалом. Оглянути молочні залози.Зверніть увагу на наявність  будь - яких змін форми грудей, зовнішній вигляд шкіри і сосків.Таку саму процедуру проводять і з лівого боку молочної залози.

         2.Підняти руки за голову і оглянути  обидві грудні залози.

         3.Правою долонею пропальпувати  ліву молочну залозу кінчиками  великого і вказівного пальців стиснути сосок,звернути увагу на наявність виділень та їх характер. Пропальпувати ліву підпахвинну та ліву надключичну ділянки.

         4.Таким чином обстежити праву молочну залозу

5.Якщо залоза великого розміру, її необхідно підтримувати знизу лівою рукою –ліву,правою-праву,а долонею протилежної руки по черзі пропальпувати  молочні залози.

6.Лежачи на спині , ліву руку треба покласти за голову, а долонею правої руки , обстежити  ліву молочну залозу.

Таким чином треба обстежити і праву молочну залозу.

         У разі виявлення будь-яких змін з боку молочних залоз необхідно звернутися до лікаря мамолога – онколога.

Жінки повинні знати  щодо факторів ризику, що на них впливають, враховувати їх під час оцінки свого стану здоров’я та вносити  корективи до свого способу життя.

 

         Основні фактори ризику раку молочної залози:

-         Вік 50 років і більше

-         РМЗ у найближчих родичів /мати , сестра,донька, бабуся по материнській лінії/ чи інше захворювання на рак у пацієнтки.

-         Дисгормональні гіперплазії молочної залози /мастопатії/, травми молочних залоз

-         Порушення репродуктивної функції – аборт після 35 років, перші пологи після 20-30 років, природне вигудовування дитини менше 5 міс., безпліддя, ранній /до 12 років/ чи пізній /після 16 років/ початок місячних, ранній /до 45 років/ чи пізній / після 53 років/ клімакс.

-         Ендокринні порушення / патологія щитоподібної залози, цукровий діабет ,гіпоталамо-гіпофізарно-надниркові захворювання, ожиріння П-го та Ш-го ступеню/, супутня патологія /гіпертонічна хвороба, неврастенія, захворювання печінки/.

-         Захворювання репродуктивних органів- пухлини матки  та придатків,  запальні хвороби , порушення менструальної функції ,  маткові кровотечі.

-         Паління та зловживання алкоголем.

-         Вплив несприятливих  факторів  зовнішнього середовища.

 

               Діагностика захворювань молочної залози

 

         Індивідуальний профогляд проводиться  середнім медпрацівником долікарнського кабінету, фельдшерсько-акушерського  пункту. Мета- виявлення візуальної форми раку. У разі виникнення підозри на захворювання раком молочної залози хвора спрямовується  до акушера-гінеколога, терапевта, хірурга, мамолога.

         Цільовий профогляд проводиться мамологом з метою виявлення захворювання молочної залози.

 

Завідувач хірургічним відділенням 
п-ки №1 КЗ „ Херсонська 
міська клінічна лікарня ім. А. і О.Тропіних”                             В.О.Трубач

Про лікарню

Стаціонарна служба