Історія становлення Херсонського лікарського товариства

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 1055/2009

Про відзначення 100-річчя Українського лікарського товариства

 

З метою належної організації та проведення у 2010 році заходів, присвячених 100-річчю Українського лікарського товариства, на підтримку ініціативи Національної ради з питань охорони здоров'я населення постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:

1) утворити організаційний комітет з підготовки та відзначення 100-річчя Українського лікарського товариства та затвердити його персональний склад;

2) розробити за участю Всеукраїнського лікарського товариства та затвердити план заходів з підготовки та відзначення 100-річчя Українського лікарського товариства, передбачивши, зокрема:

проведення у вересні – жовтні 2010 року урочистих заходів з нагоди ювілею за участю представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій, провідних фахівців та ветеранів лікарської справи, студентів вищих медичних навчальних закладів, учених, громадських діячів;

організацію у вищих медичних навчальних закладах, науково-медичних та інших закладах охорони здоров'я науково-практичних конференцій, круглих столів, присвячених історії становлення та розвитку громадського лікарського руху, діяльності видатних українських лікарів, значенню діяльності Українського лікарського товариства у вирішенні актуальних питань із захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів лікарів, сприянні професійним та науковим контактам працівників охорони здоров'я;

підготовку та видання матеріалів з історії становлення та розвитку Українського лікарського товариства, професійної та громадської діяльності видатних українських лікарів;

карбування та введення в обіг у встановленому порядку ювілейної монети, а також випуск і спецпогашення поштової марки і конверта, присвячених 100-річчю Українського лікарського товариства;

3) розглянути разом із Київською міською державною адміністрацією в установленому порядку питання щодо створення у місті Києві Будинку лікаря.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям затвердити плани заходів з відзначення 100-річчя Українського лікарського товариства і забезпечити їх реалізацію.

3. Державному комітету телебачення та радіомовлення України забезпечити висвітлення заходів з відзначення 100-річчя Українського лікарського товариства, організувати тематичні радіо- та телепередачі, присвячені життю і діяльності видатних українських лікарів, а також виступи в засобах масової інформації вчених, провідних фахівців лікарської справи, представників громадських організацій з актуальних питань охорони здоров'я.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

16 грудня 2009 року

 

Про лікарню

Стаціонарна служба